Topic LANGUAGE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn muốn học ngôn ngữ nào khác trong tương lai? Cùng IELTSITY xử lí các câu hỏi topic LANGUAGE nhé!

TOPIC Language

1. What languages can you speak?

I can speak three languages: Vietnamese, English, and Korean, although my proficiency in Korean is limited. Vietnamese is my native language. English is my second language, and I’m fluent in it, using it extensively for work, study, and entertainment. With Korean, my proficiency is still limited to basic conversation skills.

Bản dịch:

Tôi có thể nói được ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn, mặc dù trình độ tiếng Hàn của tôi còn hạn chế. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi và tôi thông thạo nó, sử dụng nó rộng rãi trong công việc, học tập và giải trí. Với tiếng Hàn, trình độ của tôi vẫn còn hạn chế ở kỹ năng đàm thoại cơ bản.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • proficiency (n) khả năng sử dung ngôn ngữ
  • native (adj) bản ngữ
  • extensively (adv) rộng rãi, nhiều

 

2. What languages would you like to learn in the future?

In the future, I would like to learn Chinese. Chinese culture shares many similarities with Vietnamese culture, which makes learning it appealing to me. Moreover, being able to watch Chinese movies without relying on subtitles would be an exciting and rewarding experience for me.

Bản dịch:

Trong tương lai, tôi muốn học tiếng Trung. Văn hóa Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam, điều này khiến việc học nó trở nên hấp dẫn đối với tôi. Hơn nữa, được xem phim Trung Quốc mà không cần phụ đề sẽ là một trải nghiệm thú vị và bổ ích đối với tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • appealing (adj) hấp dẫn
  • rely on (v) dựa vào
  • subtitle (n) phụ đề
  • rewarding (adj) bổ ích

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic LANGUAGE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan