Topic HISTORY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thấy sự kiện lịch sử nào là thú vị nhất? Hãy cùng IELTSITY trả lời câu hỏi này với các từ vựng band 8+ nhé!

Topic history

1. Do you like watching documentaries/movies related to history?

I do enjoy historical documentaries occasionally, though not often. While I don’t watch them regularly, I appreciate their educational value and find them thought-provoking when I do. For example, recently, I watched a WWII documentary on the Eastern Front, through which I learned more about lesser-known battles of the war.

Bản dịch:

Thỉnh thoảng tôi cũng thích phim tài liệu/phim lịch sử, mặc dù không thường xuyên. Mặc dù tôi không xem chúng thường xuyên nhưng tôi đánh giá cao giá trị giáo dục của chúng và thấy chúng đáng suy ngẫm khi tôi xem. Ví dụ, gần đây, tôi đã xem một bộ phim tài liệu về Thế chiến thứ hai về Mặt trận phía Đông, qua đó tôi biết thêm về những trận chiến ít được biết đến hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • thought-provoking (adj) khơi dậy nhiều suy nghĩ, đáng suy nghĩ
  • lesser-known (adj) ít được biết đến hơn
  • battle (n) trận chiến

 

2. What historical event do you find most interesting?

Recently, I would say the Gaza conflict has intrigued me the most. It’s a complex issue with geopolitical, cultural, and humanitarian dimensions. I would follow it closely to raise awareness about this issue among my peers, which I hope can foster more discussions and understanding.

Bản dịch:

Gần đây, tôi có thể nói rằng cuộc xung đột ở Gaza khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Đây là một vấn đề phức tạp với các khía cạnh địa chính trị, văn hóa và nhân đạo. Tôi sẽ theo dõi chặt chẽ nó để nâng cao nhận thức về vấn đề phức tạp này giữa các đồng nghiệp của tôi, điều mà tôi hy vọng có thể thúc đẩy các cuộc thảo luận và hiểu biết về vấn đề này.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • conflict (adj) cuộc xung đột
  • complex (adj) phức tạp
  • geopolitical (adj) địa chính trị
  • raise awareness (v) nâng cao hiểu biết

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic History đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan