Topic WILD ANIMALS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Topic Wild Animals (Động vật hoang dã) có làm bạn gục ngã? Bạn hãy cùng IELTSITY tập luyện với câu trả lời mẫu topic Wild Animals band 8+ dưới đây và áp dụng các từ vựng ở dưới vào phần trả lời của mình nhé!

Topic Wild Animals - câu trả lời mẫu ielts band 8+

 

1. Have you ever seen a wild animal? (What was it?/Why not?)

Of course I have. I remember being taken to a real zoo by my parents when I was a small child. That was the first time I ever saw wild species in the flesh and I have to admit that it was a mind-blowing experience.

(Tất nhiên tôi có. Tôi nhớ mình đã được bố mẹ đưa đến một sở thú khi tôi còn nhỏ. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các loài động vật hoang dã bằng xương bằng thịt và tôi phải thừa nhận rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời)

  • species (n) loài
  • see sb/sth in the flesh: nhìn thấy ai/cái gì ngoài đời thật, bằng xương bằng thịt
  • mind-blowing (adj) cực kì ấn tượng

 

2. Do you like seeing animals in a zoo? (Why/Why not?)

Frankly speaking, I don’t think so. I’m not saying that it isn’t cool to be able to witness wild, majestic, intimidating creatures like the tiger breathing and walking right in front of you. The thing is they stink a lot when you approach them, so I would rather enjoy the sight through the TV screen or a book

(Thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nói rằng nó không tuyệt khi có thể chứng kiến ​​những sinh vật hoang dã, hùng vĩ, đáng sợ như hổ, thở và đi ngay trước mặt bạn. Vấn đề là chúng sẽ bốc mùi khi bạn đến gần, vì vậy tôi thà thưởng thức cảnh tượng qua màn hình TV hoặc một cuốn sách thì hơn)

  • witness sth (n) chứng kiến điều gì
  • majestic (adj) oai nghi
  • intimidating (adj) đáng sợ
  • creature (n) sinh vật
  • stink (v) bốc mùi
  • sight (n) khung cảnh

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic Wild Animals đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng ngần ngại mà chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Các bài viết liên quan:

Bài viết liên quan