Topic GEOGRAPHY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn hãy cùng IELTSITY tập luyện với câu trả lời mẫu band 8+ cho topic mới lạ GEOGRAPHY dưới đây và áp dụng các từ vựng ở dưới vào phần trả lời của mình nhé!

Topic Geography

 

1. Do you like geography?

I’m a geography geek so I love it. When I was young, my parents bought me a world atlas, and the more I read it, the more obsessed I became with this subject. I had a lot of fun learning about countries, cities, cultures and natural wonders around the world

(Tôi là một người đam mê địa lý vì vậy tôi yêu nó. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã mua cho tôi một tập bản đồ thế giới, và càng đọc nó, tôi càng yêu thích môn học này. Tôi đã rất vui khi tìm hiểu về các quốc gia, thành phố, văn hóa và kỳ quan thiên nhiên trên khắp thế giới)

 • atlas (n) tập bản đồ
 • obsessed (adj) phát cuồng
 • natural wonders (n) kì quan thiên nhiên

 

2. Would you visit another country because of its geographical location?

Definitely! I like to explore as many places in the world as possible. I have never seen snow in my life, so I would love to visit a country with a cold climate. Right now I’m thinking of Korea or Japan because they’re not too far away.

(Chắc chắn là tôi thích khám phá càng nhiều nơi trên thế giới càng tốt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết trong đời, vì vậy tôi rất thích đến thăm một đất nước có khí hậu lạnh. Ngay bây giờ tôi đang nghĩ đến Hàn Quốc hoặc Nhật Bản vì họ không ở quá xa.)

 • explore (v) khám phá
 • climate (n) khí hậu

 

3. Have you ever studied geography at school?

Yes, I have studied geography in my high school years. Not only did I learn about different countries, continents, and their unique and intriguing features but I was also able to gain deeper insights into how interconnected our planet’s ecosystems are.

(Vâng, tôi đã học địa lý trong những năm trung học của tôi. Tôi không chỉ tìm hiểu về các quốc gia, lục địa khác nhau cũng như các đặc điểm độc đáo và hấp dẫn của chúng mà còn có thể hiểu sâu hơn về mối liên hệ giữa các hệ sinh thái trên hành tinh của chúng ta.)

 • continent (n) lục địa
 • intriguing (adj) thú vị, gợi sự tò mò
 • feature (n) đặc điểm
 • gain insights into sth (v) có được những hiểu biết sâu về cái gì
 • interconnected (adj) có mối liên hệ với nhau
 • ecosystem (n) hệ sinh thái

 

4. Are you good at reading a map?

I must confess that I struggle with reading maps. Navigating directions isn’t my strong suit, and maps tend to confuse me. I often find myself getting turned around and unsure about where I am, so for now, I rely on other methods for guidance.

(Tôi phải thú nhận rằng mình gặp khó khăn với việc đọc bản đồ. Định hướng không phải là điểm mạnh của tôi và bản đồ có xu hướng làm tôi bối rối. Tôi thường thấy mình bị chỉ hướng quay lại và không chắc mình đang ở đây, và vì vậy nên hiện tại, tôi dựa vào các phương pháp khác để tìm đường)

 • struggle with sth (v) chật vật với cái gì
 • navigating (v) định hướng
 • strong suit (n) một kĩ năng hữu dụng mà một người sở hữu
 • rely on (v) dựa vào
 • guidance (n) hướng dẫn

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic Geography đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng ngần ngại mà chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan