Topic Law and Order – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn nghĩ cảnh sát nên có phẩm chất gì? IELTSITY sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này với từ vựng band 8+ nhé!

TOPIC Law and order

 

1. What qualities do you think a police officer should have? 

From my perspective, a police officer should possess honesty, kindness, and courage, all of which are crucial for them to carry out their duty successfully. Moreover, a good police officer is someone who can calmly and effectively use communication to resolve conflicts or escalated situations during their work. Other basic requirements for police officer can be mentioned as physical fitness and high ethical standards. While physical fitness ensures that they can complete their physically demanding activities, high ethical standards enable them to understand the legislations and act accordingly.

Bản dịch:

Theo quan điểm của tôi, một sĩ quan cảnh sát phải có sự trung thực, tốt bụng và dũng cảm, tất cả những điều đó đều rất quan trọng để họ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng. Hơn nữa, một cảnh sát giỏi là người có thể sử dụng giao tiếp một cách bình tĩnh và hiệu quả để giải quyết những xung đột hoặc những tình huống leo thang trong quá trình làm việc. Những yêu cầu cơ bản khác đối với người cảnh sát có thể kể đến như thể lực và tiêu chuẩn đạo đức cao. Trong khi thể lực đảm bảo rằng họ có thể hoàn thành các hoạt động đòi hỏi thể chất thì tiêu chuẩn đạo đức cao giúp họ hiểu rõ luật pháp và hành động phù hợp.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • crucial (adj) quan trọng
  • resolve (v) giải quyết
  • escalated (adj) leo thang
  • ethical standard (n) tiêu chuẩn đạo đức
  • demanding (adj) đòi hỏi
  • legislation (n) luật pháp

 

2. Do people like being a police officer in your country?

Opinions about being a police officer vary in my country. Some may find it incredibly rewarding, valuing the chance to serve and protect their communities. However, I’m sure there are others who may find it challenging due to the inherent risks and stresses. Overall, it’s a mix of pride, duty, and the challenges that come with maintaining law and order in diverse communities.

Bản dịch:

Ý kiến về việc trở thành cảnh sát ở nước tôi rất khác nhau. Một số người có thể thấy việc này vô cùng bổ ích khi đánh giá cao cơ hội phục vụ và bảo vệ cộng đồng của họ. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng có những người khác có thể cảm thấy khó khăn vì những rủi ro và căng thẳng vốn có. Tình cảm của công chúng cũng ảnh hưởng đến nhận thức. Nhìn chung, đó là sự kết hợp giữa niềm tự hào, nghĩa vụ và những thách thức đi kèm với việc duy trì luật pháp và trật tự trong các cộng đồng đa dạng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • rewarding (adj) bổ ích, vinh dự
  • challenging (adj) khó khăn, đầy thử thách
  • inherent (adj) vốn có, cố hữu
  • order (n) trật tự

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic LAW AND ORDER đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan