Topic Musical Instrument – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn hay nghe loại nhạc cụ nào? Hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi part 1 này với các từ vựng band 8+ nhé!

Topic Musical instrument

1. Which musical instrument do you like listening to most?

I’ve always had a thing for ukulele. The unique sound that it makes gives off a joyful, pleasant vibe which would instantly make me want to kick back and relax.

Bản dịch:

Tôi luôn yêu thích đàn ukulele. Âm thanh độc đáo mà nó tạo ra mang lại cảm giác vui tươi, dễ chịu, khiến tôi ngay lập tức muốn ngả lưng và thư giãn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • had a thing for (v) yêu thích
 • give off (v) mang lại, tạo ra
 • joyful (adj) vui tươi
 • pleasant (adj) dễ chịu
 • instantly (adv) ngay lập tức
 • kick back (v) nghỉ ngơi, thư giãn

2. Do you think children should learn to play an instrument? 

Of course I do! Even though mastering an instrument can take enormous time and effort, it helps children improved hand-eye coordination and their memory. On top of that, it is an enriching hobby that will definitely add some spice to their life.

Bản dịch:

Tất nhiên rồi! Mặc dù việc thành thạo một nhạc cụ có thể mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng nó giúp trẻ cải thiện khả năng phối hợp tay và mắt và trí nhớ của trẻ. Trên hết, đó là một sở thích mang lại nhiều kiến thức chắc chắn sẽ thêm chút gia vị cho cuộc sống của họ.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • master sth (v) làm chủ cái gì
 • enormous (adj) to lớn
 • hand-eye coordination (n) khả năng phối hợp tai mắt
 • On top of that: Trên hết
 • enriching (adj) đưa tới nhiều kiến thức
 • add some spice (v) thêm gia vị, tăng sự thú vị

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Musical Instruments đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan