Topic NOISE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Làm thế nào để giảm bớt tiếng ồn trong thành phố? Hãy cùng trả lời câu hỏi part 3 này cùng các từ vựng band 8+ tới từ IELTSITY nhé!

Topic NOISE

1. What can we do to reduce noise level in cities?

Well I would say I’m a pretty well-travelled person, and in most of the cities that I’ve been to I feel like the main source of noise pollution comes from traffic so I think the smartest way to reduce noise level in the city is that the governments should invest more money in their public transport systems.

Take Vietnam for example, most people choose to use motorcycles and refused to commute with public buses which are very poorly maintained and funded. The seats are very uncomfortable, the buses often get too crowded or too hot. So if governments invest more money in the public transport systems, providing a new seats that are more comfortable or installing new AC in the bus or even building more bus stops in convenient locations, more people would choose public buses rather than their personal vehicles which eventually lead to fewer vehicles on the road and lowered noise level in cities.

Bản dịch:

Chà, tôi có thể nói rằng tôi là một người đi du lịch  và ở hầu hết các thành phố tôi từng đến, tôi cảm thấy nguồn ô nhiễm tiếng ồn chính đến từ giao thông, nên tôi nghĩ cách thông minh nhất để giảm mức độ tiếng ồn trong thành phố là chính phủ nên đầu tư nhiều tiền hơn vào hệ thống giao thông công cộng của họ.

Lấy Việt Nam làm ví dụ, hơn khi hầu hết mọi người chọn sử dụng xe máy và từ chối đi lại bằng xe buýt công cộng vốn được bảo trì và tài trợ rất kém. Chỗ ngồi rất khó chịu, xe buýt thường xuyên quá đông hoặc quá nóng. Vì vậy, nếu chính phủ đầu tư nhiều tiền hơn vào hệ thống giao thông công cộng, cung cấp chỗ ngồi mới thoải mái hơn hoặc lắp điều hòa mới trên xe buýt hoặc thậm chí xây thêm nhiều điểm dừng xe buýt ở những vị trí thuận tiện, thì nhiều người sẽ chọn xe buýt công cộng hơn là phương tiện cá nhân của họ. dẫn đến ít phương tiện lưu thông trên đường hơn, mức độ tiếng ồn thấp hơn ở các thành phố.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • well-travelled (adj) đi du lịch nhiều
  • invest (v) đầu tư
  • commute (v) di chuyển
  • maintain (v) bảo trì
  • fund (v) tài trợ, cấp tiền
  • install (v) lắp đặt
  • AC (n) Air conditioner, điều hoà
  • lower (v) giảm thấp

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic NOISE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan