Topic PLACE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có muốn đi tới nơi đông người không? Cùng IELTSITY giải quyết topic PLACE với từ vựng band 8+ nhé!

Topic place

 

1. Do you like to go to the places where there are many people?

I think it really depends on my mood, but I’d say going through the pandemic has really left its marks on me. I started to have a phobia of crowds, because I subconsciously think that I may get infected again, so I tried to avoid places that are swamped by people so now I really just enjoy going to places that are quiet and don’t have too many people because it makes me more comfortable and relaxed.

Bản dịch:

Tôi nghĩ điều đó thực sự phụ thuộc vào tâm trạng của tôi, nhưng tôi phải nói rằng việc trải qua đại dịch đã thực sự để lại dấu ấn trong tôi. Tôi bắt đầu mắc chứng sợ đám đông, vì trong tiềm thức tôi nghĩ rằng mình có thể bị nhiễm bệnh trở lại nên tôi cố gắng tránh những nơi đông người nên bây giờ tôi thực sự chỉ thích đến những nơi yên tĩnh và không có quá nhiều người. mọi người vì nó khiến tôi thoải mái và thư giãn hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • mood (n) tâm trạng
 • pandemic (n) đại dịch
 • leave your/its marks on sb (v) để lại ảnh hưởng mà làm thay đổi điều gì theo cách tiêu cực
 • phobia (n) chứng sợ cái gì
 • subconsciously (adv) trong tiềm thức
 • infect (v) nhiễm, lây nhiễm
 • swamp (v) ngập bởi, đầy cái gì

 

2. Do you feel nervous when you travel to new places?

I do feel a bit nervous when exploring new places. The unfamiliarity and uncertainty can be intimidating initially. However, that nervousness often transforms into excitement as I immerse myself in the adventure. For instance, when I visited a new country, the language barrier and different customs made me nervous at first. But gradually, discovering the culture became an exhilarating experience, overshadowing the initial nerves.

Bản dịch:

Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi khám phá những địa điểm mới. Sự không quen thuộc và không chắc chắn ban đầu có thể khiến bạn sợ hãi. Tuy nhiên, sự lo lắng đó thường chuyển thành sự phấn khích khi tôi đắm mình vào cuộc phiêu lưu. Ví dụ, khi tôi đến thăm một đất nước mới, rào cản ngôn ngữ và phong tục tập quán khác nhau lúc đầu khiến tôi lo lắng. Nhưng dần dần, việc khám phá nền văn hóa này trở thành một trải nghiệm đầy phấn khích, làm lu mờ những lo lắng ban đầu.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • unfamiliarity (n) sự không quen thuộc (familiar (adj) quen thuộc)
 • uncertainty (n) sự không chắc chắn
 • intimidate (v) gây sợ hãi
 • nervousness (n) sự lo lắng
 • immerse in (v) đắm chìm vào
 • language barrier (n) rào cản ngôn ngữ
 • exhilarating (adj) gây phấn khích
 • overshadow(v) làm mờ đi, phủ lấp

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Place đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan