Topic PLANTING – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn nghĩ trẻ em có nên học cách trồng cây không? Hãy cùng IELTSITY giải đáp câu hỏi part 3 Planting với các từ vựng band 8+ nhé!

Topic planting & farming

1. Should children learn how to grow plants?

Yes absolutely! I believe there are two major benefits of doing this. First of all, by watering the plants every day, making sure there’s enough sunlight, paying attention to the details and seeking help when there is any kind of problem with the plant, children will learn to take care of things and other people. Ideally they will internalize themselves that it takes enormous efforts for anything to grow.

Secondly, it is good because it helps children to practice patience which is also key in cultivating any other skill later on in the life you know. There are things that you cannot get done in a day or two and they just really have to learn to live with it. Therefore, they will try to stay persistent on whatever they’re working on, I think so.

Bản dịch:

Chắc chắn rồi! Tôi tin rằng có hai lợi ích chính khi làm điều này. Trước hết, bằng cách tưới cây hàng ngày, đảm bảo có đủ ánh sáng mặt trời, chú ý đến từng chi tiết và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cây có bất kỳ vấn đề gì, trẻ sẽ học cách chăm sóc mọi thứ và người khác. Lý tưởng nhất là chúng sẽ tự hiểu/ tiếp thu rằng mọi thứ đều cần nỗ lực rất lớn để phát triển.

Thứ hai, nó tốt vì nó giúp trẻ rèn luyện tính kiên nhẫn, đây cũng là chìa khóa trong việc trau dồi bất kỳ kỹ năng nào khác sau này trong cuộc sống, bạn biết đấy. Có những việc bạn không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai và họ thực sự phải học cách sống chung với nó. Vì vậy, họ sẽ cố gắng kiên trì với bất cứ điều gì họ đang làm, tôi nghĩ vậy.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • water (v) tưới
 • sunlight (n) ánh nắng mặt trời
 • seek (v) tìm kiếm
 • Ideally (adv) trường hợp lý tưởng/ tốt nhất là
 • internalize (v) tiếp thu
 • cultivate (v) trau dồi, nuôi trồng (cây)
 • stay persistent (adj) kiên trì

 

2. What do you think of the job as a farmer?

To be honest, I would say working as a farmer has both upsides and downsides. I think the first thing that often pop up in people’s mind when talking about farming would be that the income is not as high as other occupations. However, from my perspective, as I live in the countryside and I sometimes ride my bicycle through the fields and seeing farmers doing their job with a smile on the face, having little chitchat about life and family, I think it’s pretty chill you know.

It might be not too much of a job to them but a time for them to socialize and being in nature, which I think it’s always very lovely, calming. It gives you that sense of serene that I think in this hustle and bustle life, we actually need that so sometimes. I have to be frank, sometimes, I actually want to enjoy that life a little bit, just to have a grasp of how it feels.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, tôi có thể nói rằng làm nông dân có cả mặt thuận lợi và mặt trái. Tôi nghĩ điều đầu tiên mọi người thường nghĩ đến khi nói về nghề nông là thu nhập không cao bằng những nghề khác. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, vì tôi sống ở nông thôn và thỉnh thoảng tôi đạp xe qua cánh đồng và nhìn thấy họ làm công việc của mình với nụ cười trên môi, tán gẫu một chút về cuộc sống và gia đình, tôi nghĩ điều đó khá thoải mái, bạn biết đấy.

Đó có thể không hoàn toàn là một công việc đối với họ mà còn là là thời gian để họ hòa mình vào thiên nhiên, tôi nghĩ nó luôn rất đáng yêu, bình yên. Nó mang lại cho bạn cảm giác thanh thản mà tôi nghĩ trong cuộc sống hối hả này, đôi khi chúng ta thực sự cần điều đó. Tôi phải thành thật mà nói, đôi khi, tôi thực sự muốn tận hưởng cuộc sống đó một chút, chỉ để hiểu được cảm giác của nó.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • upside (n) lợi ích
 • downside (n) mặt trái
 • pop up (v) nảy lên, xuất hiện
 • income (n) thu nhập
 • occupation (n) công việc, nghề
 • from my perspective: Từ quan điểm/ góc nhìn của tôi
 • socialize (v) giao tiếp
 • calming (adj) bình yên, làm cho bình thản, tĩnh lại
 • serene (n) sự thanh thản
 • hustle and bustle (n) bận rộn, hối hả và nhộn nhịp
 • frank (adj) thật lòng
 • have a grasp of (v) hiểu được

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic PLANTING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan