Topic Taking photos – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có muốn cải thiện kĩ năng chụp ảnh của mình không? IELTSITY có câu trả lời mẫu với từ vựng band 8+ dành cho các bạn đây!

 

TOPIC Taking photos

1. Do you like taking photos?

Uhm, not really. I don’t think I’m photogenic and I don’t know how to pose either so I usually feel awkward in front of the camera. In fact, most of my pictures are taken by someone else.

Bản dịch:

Ừm, không hẳn. Tôi không nghĩ mình là người ăn ảnh và cũng không biết cách tạo dáng nên thường cảm thấy lúng túng trước ống kính. Trên thực tế, hầu hết các bức ảnh của tôi đều do người khác chụp.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • photogenic (adj) ăn ảnh
  • pose (v) tạo dáng
  • awkward (adj) lúng túng, ngượng nghịu

2. Do you want to improve your picture taking skills?

I absolutely do. I remember vividly having been told countless times that I’m kind of a poor photographer and so I wanted to prove that I also have a good aesthetic sense myself. Though I know it’s not gonna be easy because it’s gonna involve a lot of things like composition and lighting and shooting angle and posture but I’m confident that if I try my best, I’m gonna be able to master this skill.

Bản dịch:

Tôi rất muốn. Tôi nhớ rất rõ rằng tôi đã vô số lần bị nói rằng tôi là một nhiếp ảnh gia kém cỏi và vì vậy tôi muốn chứng minh rằng bản thân tôi cũng có khiếu thẩm mỹ tốt. Mặc dù tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng vì nó sẽ liên quan đến nhiều thứ như bố cục, ánh sáng, góc chụp và tư thế nhưng tôi tự tin rằng nếu cố gắng hết sức, tôi sẽ có thể thành thạo kỹ năng này.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • vividly (adv) nhớ kĩ
  • countless (adj) rất nhiều, không thể đếm nổi
  • aesthetic sense (n) khiếu thẩm mỹ
  • composition (n) bố cục
  • angle (n) góc chụp
  • posture (n) tư thế

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic TAKING PHOTOS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan