Topic CINEMA – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có còn thích những bộ phim từng thích hồi nhỏ không? Hãy cùng IELTSITY trả lời câu hỏi topic Cinema này nhé!

Topic cinema

 

1. Do you often go to the cinema?

Yes, honestly, I’m like a filmaholic myself so I would often love to spend some quality time with my friends, enjoying the latest blockbusters at the cinema. It’s like a habit of mine to recuperate after days of hard work.

Bản dịch:

Vâng, thành thật mà nói, bản thân tôi cũng là một người nghiện phim nên tôi thường thích dành chút thời gian quý giá cùng bạn bè để thưởng thức những bộ phim bom tấn mới nhất tại rạp. Đó như một thói quen của tôi để hồi phục sức khỏe sau những ngày làm việc vất vả.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • filmaholic (n) người nghiện phim
 • blockbuster (n) phim bom tấn
 • recuperate (v) hồi phục (khỏi cơn ốm, sự quá sức)

 

2. Do you prefer watching movies at home or at the cinema?

Well, I think I would love to enjoy a movie at the comfort of my own home but you know, the cinema is gonna be more suitable when you go in a group and the sound and the visual effects in the screening room is better by the way.

Bản dịch:

Chà, tôi nghĩ tôi rất thích thưởng thức một bộ phim thoải mái tại nhà riêng của mình nhưng bạn biết đấy, rạp chiếu phim sẽ phù hợp hơn khi bạn đi theo nhóm và âm thanh cũng như hiệu ứng hình ảnh trong phòng chiếu sẽ tốt hơn bởi đường.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • at the comfort of N (cụm) (tận hưởng) sự thoải mái của cái gì
 • suitable (adj) phù hợp
 • visual effect (n) hiệu ứng hình ảnh
 • screening room (n) phòng chiếu

 

3. Do you still like the same films/movies that you liked when you were a child?

I think the answer varies based on the movies. As I grow older, I find myself dislike many movies and films like the Little Mermaid from Disney since I realized the truth behind the stories. Trading her voice for a chance to walk on the sand and meet the prince, that’s the proof of not loving yourself and respecting what you have, and I’m totally against that now so yeah. However, my feelings stay the same for many other films I’ve watched back then like the franchise Harry Potter. That series is my life, it not only allows me to immerse in this magical world and escape the harsh reality, Harry Potter has so many of my childhood memories attached to it.

Bản dịch:

Tôi nghĩ câu trả lời sẽ khác nhau tùy theo từng bộ phim. Khi lớn lên, tôi thấy mình không thích nhiều bộ phim như Nàng tiên cá của Disney vì tôi nhận ra sự thật đằng sau những câu chuyện. Đánh đổi giọng nói của cô ấy để có cơ hội bước đi trên cát và gặp hoàng tử, đó là bằng chứng của việc không yêu bản thân và tôn trọng những gì bạn có, và bây giờ tôi hoàn toàn phản đối điều đó nên vâng. Tuy nhiên, cảm xúc của tôi vẫn không thay đổi đối với nhiều bộ phim khác mà tôi đã xem hồi đó như loạt phim Harry Potter. Bộ truyện đó chính là cuộc đời tôi, nó không chỉ cho phép tôi đắm chìm trong thế giới huyền diệu này và thoát khỏi hiện thực phũ phàng, Harry Potter còn rất nhiều ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với nó.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • vary (v) thay đổi
 • trade (v) đánh đổi, trao đổi
 • franchise (n) một bộ nhiều tập phim
 • immerse (v) chìm đắm vào cái gì (nghĩa bóng)
 • harsh (adj) phũ phàng, khó khăn
 • attach (v) gắn với

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic CINEMA đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan