Topic Disagreement – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn sẽ làm thế nào nếu có bất đồng quan điểm? Hãy cùng IELTSITY trả lời câu hỏi part 3 sau đây với các từ vựng band 8+ nhé!

Topic Disagreement

 

1. What would you do if you disagree with someone?

Well, I think there are many times when we are faced with this situation when we have this disagreement with other people. To me, there are two options when it comes to these situations.

The first one which is more constructive is to sit down and try to work out if there’s any kind of misunderstanding or miscommunication that is causing the disagreement and at that point, if one person realizes that he is wrong, he just needs to apologize and change his viewpoint that’s all. And the second option is, I think this happens more often in life, which is when there is this huge situation that they cannot resolve well. For example, older people in Asian countries usually don’t approve of living together before marriage but a lot of young couples are doing this, believing that this is the right decision so that they would know if they’re having the right partner for the life. So yeah, this is the time when the disagreement cannot be resolved completely and we should just agree to disagree.

Bản dịch:

Chà, tôi nghĩ có nhiều lúc chúng ta gặp phải tình huống này khi có bất đồng quan điểm với người khác. Đối với tôi, có hai lựa chọn khi gặp những tình huống này.

Cách đầu tiên mang tính xây dựng hơn là ngồi xuống và cố gắng tìm hiểu xem có bất kỳ sự hiểu lầm nào gây ra bất đồng hay không và khi đó, nếu một người nhận ra rằng mình sai, người đó chỉ cần xin lỗi và thay đổi. quan điểm của anh ấy thế thôi.

Và lựa chọn thứ hai là, tôi nghĩ điều này xảy ra thường xuyên hơn trong cuộc sống, đó là khi có một tình huống lớn mà họ không thể giải quyết ổn thỏa. Ví dụ, người lớn tuổi ở các nước châu Á thường không chấp nhận việc sống chung trước hôn nhân nhưng rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đang làm điều này vì tin rằng đây là quyết định đúng đắn để họ biết liệu mình có tìm được người bạn đời phù hợp hay không. mạng sống. Vì vậy, đây là lúc mà sự bất đồng không thể được giải quyết hoàn toàn và chúng ta chỉ nên đồng ý không đồng ý.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • face (v) đối mặt
  • option (n) lựa chọn
  • constructive (Adj) mang tính xây dựng
  • work out (v) tìm hiểu
  • misunderstanding = miscommunication(n) sự hiểu lầm
  • resolve (v) giải quyết
  • approve of (v) tán thành cái gì
  • partner (n) bạn đời
  • agree to disagree (idiom) hiểu và chấp nhận sự bất đồng quan điểm đó

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Disagreement đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Xem các bài viết tương tự:

 

Bài viết liên quan