Topic COLLECTING – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có sưu tầm đồ vật nào không? Hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây bằng các từ vựng band 8+ nhé!

Topic collecting

1. Do you collect things?

Honestly, I don’t collect things because I feel like it would clutter my house. Although I think collecting can be fun, I try not to keep things for a long time, especially if I don’t have a strong interest in them.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, tôi không thu thập đồ đạc vì tôi cảm thấy nó sẽ làm bừa bộn nhà tôi. Mặc dù tôi nghĩ việc sưu tầm có thể rất thú vị nhưng tôi cố gắng không giữ mọi thứ trong thời gian dài, đặc biệt nếu tôi không có hứng thú thực sự với chúng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • clutter (v) làm lộn xộn, bừa bộn

2. Are there any things you keep from childhood?

Yes, I keep a lot of letters and birthday cards that my friends sent me when I was younger. I’m quite a nostalgic person and I love reminiscing about past memories and the times I shared with my friends. So these items hold significant sentimental value to me. They remind me of the affection and love from my friends, which in turn helps me appreciate and love myself more.

Bản dịch:

Vâng, tôi còn giữ rất nhiều thư và thiệp mừng sinh nhật mà bạn bè gửi cho tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi là người khá hoài niệm và tôi thích hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua cũng như những khoảng thời gian tôi chia sẻ với bạn bè. Vì vậy, những món đồ này có giá trị tinh thần lớn đối với tôi. Chúng làm tôi nhớ đến tình cảm, sự yêu thương của bạn bè, từ đó giúp tôi trân trọng và yêu bản thân mình hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • nostalgic (adj) hoài niệm, hoài cổ
  • reminisce about (v) hồi tưởng lại
  • sentimental value (adj) giá trị tinh thần
  • affection (n) tình cảm, sự yêu thương

3. Would you keep old things for a long time? Why?

Yes, as I mentioned, I keep letters from my friends for a very long time. I think people tend to hold onto items that carry affection and love because everyone wants to feel the warmth from others, especially during tough times. These cherished items can really comfort and remind us of the positive connections we have.

Bản dịch:

Vâng, như tôi đã đề cập, tôi giữ thư của bạn bè trong một thời gian rất dài. Tôi nghĩ mọi người có xu hướng giữ những món đồ mang tình cảm, yêu thương vì ai cũng muốn cảm nhận được hơi ấm từ người khác, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Những món đồ yêu quý này mang lại sự thoải mái và nhắc nhở chúng ta về những kết nối tích cực mà chúng ta có.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • cherish (v) trân trọng
  • comfort (v) mang lại sự thoải mái

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic COLLECTING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan