Topic COLOR – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thường mặc quần áo có màu yêu thích của bạn không? IELTSITY sẽ trả lời câu hỏi topic COLOR này nhé!

Topic Color

1. What is your favorite color?

My favorite color is blue, and I particularly adore shades like baby blue or ocean blue. There’s something about the calming and versatile nature of these hues that resonates with me. Whether it’s the serenity of a clear sky or the depth of the ocean, these shades never fail to evoke a sense of tranquility and connection to nature.

Bản dịch:

Màu yêu thích của tôi là màu xanh lam và tôi đặc biệt yêu thích những sắc thái như xanh baby blue hoặc xanh đại dương. Có điều gì đó về tính chất êm dịu và linh hoạt của những màu sắc này gây ấn tượng với tôi. Cho dù đó là sự thanh bình của bầu trời trong xanh hay độ sâu của đại dương, những sắc thái này không bao giờ thất bại trong việc gợi lên cảm giác yên bình và kết nối với thiên nhiên.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • shade (n) sắc thái
 • calming (adj) êm dịu, làm bình tâm
 • versatile (adj) linh hoạt
 • resonate with (v) làm ai thích, khiến ai thấy ấn tượng
 • serenity (n) sự thanh bình
 • depth (n) độ sâu
 • evoke (v) gợi lên (cảm giác, cảm xúc)
 • tranquility (n) cảm giác yên bình (= peacefulness)

 

2. Do you usually wear clothes in your favorite color?

Absolutely, yes. My wardrobe is often a celebration of my favorite color. From cozy baby blue sweaters to vibrant ocean blue accessories, I find joy in incorporating various shades of blue into my daily attire. It’s more than just a color preference; it’s a reflection of my style and the emotions that the color evokes for me. Whether casual or formal, you’ll likely spot a touch of blue in my outfit.

Bản dịch:

Có chứ. Tủ quần áo của tôi thường tôn vinh màu sắc yêu thích của tôi. Từ những chiếc áo len màu xanh baby ấm cúng cho đến những phụ kiện màu xanh biển rực rỡ, tôi tìm thấy niềm vui khi kết hợp nhiều sắc thái xanh lam khác nhau vào trang phục hàng ngày của mình. Nó không chỉ là sở thích về màu sắc; nó phản ánh phong cách cá nhân của tôi và những cảm xúc mà màu sắc gợi lên cho tôi. Dù bình thường hay trang trọng, bạn có thể sẽ nhận thấy một chút màu xanh lam trong trang phục của tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • sweater (n) áo len
 • vibrant (adj) rực rỡ, tươi tắn
 • incorporate sth into N (v) tích hợp vào, kết hợp thêm vào cái gì
 • attire (n) trang phục, quần áo (= garment, clothes)

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic COLOR đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan