Topic EVENINGS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Các buổi tối trong tuần của bạn có diễn ra giống cuối tuần không? Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây bằng các từ vựng band 8+ nhé!

Topic EVENINGS

1. Do you spend your evenings in the same way on weekdays and at weekends? (Why/why not?)

Definitely not. On weekdays, I often have to work, so my evenings are spent working, coming home late, and having a late dinner. If I have any energy left, I might complete some additional work and meet deadlines. However, on weekends, I like to keep myself a bit more free. I try to relax my mind, maybe go to sleep a little earlier, or if I still have some work left, I’ll use the free evening to finish it all so that I can go to sleep with a clear mind.

Bản dịch:

Chắc chắn không phải. Ngày thường, tôi thường xuyên phải đi làm nên buổi tối tôi dành để làm việc, về nhà muộn và ăn tối muộn. Nếu còn chút sức lực, tôi có thể hoàn thành một số công việc bổ sung và hoàn thành đúng thời hạn. Tuy nhiên, vào cuối tuần, tôi muốn giữ cho mình tự do hơn một chút. Tôi cố gắng thư giãn đầu óc, có thể đi ngủ sớm hơn một chút, hoặc nếu còn việc thì tôi sẽ tranh thủ buổi tối rảnh rỗi để làm xong tất cả để có thể đi ngủ với đầu óc tỉnh táo.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • additional (adj) thêm vào
  • meet deadline (v) hoàn thành hạn chót

2. How did you spend your evenings when you were younger? (Why/Why not?)

When I was younger and going to school, I would spend my evenings finishing homework or spending time with my parents, watching our favorite TV dramas. I also took some time for myself to recharge my batteries.

Bản dịch:

Khi tôi còn nhỏ và đang đi học, tôi dành buổi tối để hoàn thành bài tập về nhà hoặc dành thời gian với bố mẹ để xem những bộ phim truyền hình yêu thích của chúng tôi. Tôi cũng dành chút thời gian cho bản thân để sạc lại pin.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • recharge my batteries (v) nạp lại năng lượng

3. Is there anything you don’t like to do in the evenings? (Why/Why not?)

What I don’t like to do in the evenings is dealing with new tasks, deadlines, or texts from my higher-ups or friends asking about deadlines. Evenings should be a time to complete any remaining work and unwind, not to take on new stressors that might disrupt your sleep.

Bản dịch:

Điều tôi không thích làm vào buổi tối là xử lý các nhiệm vụ, thời hạn mới hoặc tin nhắn từ cấp trên hoặc bạn bè hỏi về thời hạn. Buổi tối nên là thời gian để hoàn thành mọi công việc còn lại và thư giãn, không phải chịu những tác nhân gây căng thẳng mới có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • higher-up (n) cấp trên
  • unwind (v) nghỉ ngơi, thư giãn
  • stressor (n) tình huống gây căng thẳng

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic EVENINGS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan