Topic Feeling bored – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Chắc hẳn bạn đã từng một lần thấy chán nản phải không? Hãy thử cùng IELTSITY giải đáp các câu hỏi topic Feeling bored này nhé!

 

Topic feeling bored

1. Did you ever find school boring, when you were a child? (Why/Why not?)

Yeah, when I was a kid, I got to admit, math was like my nemesis in school. I find solving problems so boring and repetitive, and I couldn’t see the real-world connection. I was more into subjects that let me get hands-on experience and required me to be more creative. But at least I knew math was important, so I powered through the yawns to wrap my head around it.

Bản dịch:

Chắc chắn rồi, khi còn nhỏ, tôi phải thừa nhận rằng môn toán giống như kẻ thù của tôi ở trường. Tôi thấy việc giải quyết  bài toán thật nhàm chán và lặp đi lặp lại và tôi không thể thấy được mối liên hệ của chúng với thế giới thực. Tôi quan tâm nhiều hơn đến những chủ đề giúp tôi có được trải nghiệm thực tế và yêu cầu tôi phải sáng tạo hơn. Nhưng ít nhất tôi biết môn toán rất quan trọng nên tôi cố gắng vượt qua những cơn ngáp để tập trung vào nó.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • nemesis (n) kẻ thù
  • repetitive (adj) lặp đi lặp lại
  • hands-on (adj) trực tiếp (= direct)
  • yawn (n) cơn ngáp
  • wrap one’s head around sth(v) tìm cách để hiểu cái gì

 

2. What sort of things do you find most boring now? (Why/Why not?)

Nowadays, listening to a lecturer talking for too long is my boredom trigger. I need things that keep me on my toes and spark some creativity. Something that requires a bit of thinking and problem-solving. Sometimes, when the lecture gets too theoretical and I see no links to my life’s problems, that could also make it a bit tiring to maintain my focus.

Bản dịch:

Ngày nay, việc nghe giảng viên nói quá lâu khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi cần những thứ giúp tôi tập trung và khơi dậy sự sáng tạo. Một cái gì đó đòi hỏi một chút suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Đôi khi, khi bài giảng quá lý thuyết và tôi thấy không có mối liên hệ nào với các vấn đề trong cuộc sống của mình, điều đó cũng có thể khiến tôi hơi mệt mỏi khi phải duy trì sự tập trung.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • lecturer (n) giảng viên
  • trigger (n) thứ gây ra, bắt đầu
  • keep sb on their toes (v) khiến ai tập trung, không được xao lãng
  • problem-solving (n) xử lí vấn đề
  • theoretical (adj) mang tính lí thuyết

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic SINGING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan