Topic PHOTOGRAPHY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có nghĩ bây giờ mọi người chụp nhiều ảnh hơn trước không? Cùng IELTSITY giải đáp câu hỏi này với từ vựng band 8+ nhé!

Topic Photography

1. Do you think it’s important to be a professional photographer?

I believe the importance of being a professional photographer depends on one’s personal goals and aspirations. If photography is your passion and you aim to make a career out of it, then pursuing a professional path becomes significant. However, for many, photography is a beloved hobby, and the joy it brings may not necessarily hinge on being a professional. It’s about finding fulfillment in capturing moments, whether as a career or a personal pursuit.

Bản dịch:

Tôi tin rằng tầm quan trọng của việc trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp phụ thuộc vào mục tiêu và nguyện vọng cá nhân của mỗi người. Nếu nhiếp ảnh là niềm đam mê của bạn và bạn muốn tạo dựng sự nghiệp từ đó thì việc theo đuổi con đường chuyên nghiệp sẽ trở nên quan trọng. Tuy nhiên, đối với nhiều người, nhiếp ảnh là một sở thích được yêu thích và niềm vui mà nó mang lại có thể không nhất thiết phụ thuộc vào việc trở thành một người chuyên nghiệp. Đó là việc tìm kiếm sự thỏa mãn khi ghi lại những khoảnh khắc, dù là vì sự nghiệp hay theo đuổi cá nhân.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • aspiration (n) nguyện vọng, ước muốn
 • passion (n) niềm đam mê
 • make a career out N (v) tạo dựng sự nghiệp từ đó
 • pursue (v) theo đuổi
 • beloved (adj) được yêu thích
 • hinge on (v) dựa trên
 • fulfillment (n) sự thoả mãn khi hoàn thành điều gì
 • capture (v) ghi lại, bắt lại

 

2. Do you think people take more photos now than in the past?

Absolutely, the surge in technology and the prevalence of smartphones have made photography more accessible, and people indeed take more photos now than in the past. The ease of snapping pictures with our phones has turned everyday moments into photographic opportunities. While this digital era allows us to document our lives more extensively, it also prompts us to find a balance between capturing memories and being present in the moment. The sheer volume of photos doesn’t necessarily equate to a deeper connection with our experiences, but it undeniably reflects our contemporary culture.

Bản dịch:

Chắc chắn rồi, sự phát triển vượt bậc của công nghệ và sự phổ biến của điện thoại thông minh đã khiến việc chụp ảnh trở nên dễ tiếp cận hơn và thực tế là mọi người hiện nay chụp nhiều ảnh hơn so với trước đây. Sự dễ dàng chụp ảnh bằng điện thoại của chúng ta đã biến những khoảnh khắc hàng ngày thành cơ hội chụp ảnh. Mặc dù kỷ nguyên kỹ thuật số này cho phép chúng ta ghi lại cuộc sống của mình một cách rộng rãi hơn nhưng nó cũng nhắc nhở chúng ta tìm ra sự cân bằng giữa việc ghi lại ký ức và hiện diện trong thời điểm hiện tại. Khối lượng ảnh khổng lồ không nhất thiết đồng nghĩa với sự kết nối sâu sắc hơn với trải nghiệm của chúng ta, nhưng không thể phủ nhận nó phản ánh văn hóa đương đại của chúng ta.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • surge (n) sự phát triển, sự tăng lên (=increase)
 • prevalence (n) sự phổ biến
 • accessible (adj) dễ tiếp cận
 • ease (n) sự dễ dàng
 • document (v) ghi lại
 • prompt (v) thôi thúc, nhắc nhở
 • balance (n) sự cân bằng
 • present (adj) hiện diện
 • equate (v) bằng với
 • connection (n) sự kết nối
 • undeniably (adv) không thể chối cãi được
 • contemporary (adj) đương đại

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic PHOTOGRAPHY đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan