Topic SPORTS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có nghĩ là chơi thể thao có thể giúp mọi người tăng cường sức khoẻ không? Cùng IELTSITY giải quyết gọn topic Sports nhé!

 

TOPIC Sports

 

1. Do you think playing sports can help people improve their health?

Absolutely! Playing sports offers a bundle of health benefits. It improves cardiovascular health, strengthens muscles and bones, enhances flexibility, and boosts mental well-being by reducing stress. It’s a fantastic way to maintain a healthy weight, improve coordination, and foster teamwork. Plus, the joy of playing sports can uplift mood and motivation, making fitness a fun and engaging journey.

Bản dịch:

Tuyệt đối! Chơi thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ bắp và xương, tăng cường tính linh hoạt và tăng cường sức khỏe tinh thần bằng cách giảm căng thẳng. Đó là một cách tuyệt vời để duy trì cân nặng khỏe mạnh, cải thiện khả năng phối hợp và thúc đẩy tinh thần đồng đội. Thêm vào đó, niềm vui khi chơi thể thao có thể nâng cao tâm trạng và động lực, khiến việc tập thể dục trở thành một hành trình thú vị và hấp dẫn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • a bundle of (n) nhiều
 • cardiovascular (adj) thuộc về tim mạch
 • strengthen (v) làm tăng cường
 • well-being (n) sức khoẻ
 • coordination (n) khả năng phối hợp
 • foster (v) thúc đẩy
 • uplift (v) nâng cao

 

2. What do old people in your country do to keep fit?

In my country, older folks stay active by taking walks in parks, joining senior fitness classes for gentle exercises like yoga, and engaging in community groups for activities like swimming or dancing. Some enjoy gardening or playing traditional games that keep them moving. Socializing while staying active seems to be the secret sauce for many to stay fit and connected.

Bản dịch:

Ở đất nước tôi, những người lớn tuổi duy trì sự năng động bằng cách đi dạo trong công viên, tham gia các lớp thể dục dành cho người cao tuổi để tập các bài tập nhẹ nhàng như yoga và tham gia các nhóm cộng đồng để tham gia các hoạt động như bơi lội hoặc khiêu vũ. Một số thích làm vườn hoặc chơi các trò chơi truyền thống giúp họ vận động. Giao tiếp xã hội trong khi vẫn năng động dường như là bí quyết giúp nhiều người giữ dáng và kết nối.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • folk (n) người dân
 • fitness class (n) lớp thể dục
 • Socialize (v) giao tiếp xã hội
 • the secret sauce (n) bí quyết

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic SPORTS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan