Arrive Đi Với Giới Từ Gì?

Arrive đi với giới từ in, on, at. Hãy cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa và cách sử dụng của chúng nhé!

I. Arrive là gì?

– Arrive là một động từ có nghĩa là di chuyển đến một nơi nào đó, hoặc đạt được điều gì đó

– Arrive /əˈraɪv/ (v): tới, di chuyển

=> Arrival (n): sự đến, sự tới nơi, chuyến đi

E.g: The flight arrived on time at the scheduled arrival time.

         (Chuyến bay đã đến đúng giờ theo thời gian đến dự kiến.)

– The arrival of the new shipment was delayed due to customs clearance issues.

(Chuyến đi của lô hàng mới bị chậm trễ do vấn đề giải quyết hải quan.)

 

II. Arrive đi với giới từ gì?

1. Arrive in

– Arrive in” được sử dụng khi nói về đến một thành phố, một quốc gia hoặc một khu vực lớn. 

E.g: – I arrived in London yesterday.
    (Tôi đã đến Luân Đôn vào hôm qua)

– We arrived in Paris last night.

(Chúng tôi đã đến Paris vào tối qua.)

 

2. Arrive at

“Arrive at” được sử dụng khi nói về đến một địa điểm cụ thể, như một ga tàu, một sân bay hoặc một địa điểm định danh.

E.g: – We arrived at the airport two hours before the flight.

      (Chúng tôi đã đến sân bay hai giờ trước khi bay.)

– The train will arrive at the station in ten minutes.

(Chuyến tàu sẽ đến ga trong mười phút nữa.)

 

3. Arrive on

“Arrive on” được sử dụng khi nói về đến một ngày cụ thể

E.g: – I will arrive on Monday afternoon. 

       (Tôi sẽ đến vào chiều thứ hai)

– Our flight arrives on Monday morning at 8 AM.

(Chuyến bay của chúng tôi đến vào sáng thứ Hai lúc 8 giờ sáng.)

Lưu ý: 

Arrive to: Arrive không đi với giới từ to 

– Arrive home: địa điểm được nhắc đến là “home” thì “arrive” sẽ không đi kèm với bất kỳ giới từ nào cả.

III. Phân biệt Arrive, Go, Come

Các động từ “arrive”, “go”, “come” đều liên quan đến việc di chuyển đến một nơi nào đó, tuy nhiên chúng có sự khác biệt về ngữ nghĩa và cách sử dụng. Dưới đây là giải thích và ví dụ cụ thể:

Arrive Go Come
Điểm khác nhau – Đây là động từ chỉ sự đến đích đến một nơi nào đó. 

– Sử dụng khi nói về lịch trình, việc đến đích hoặc đến một nơi đã được xác định,lên kế hoạch trước đó.

– Đây là động từ chỉ hành động đi đến một nơi nào đó. 

– Sử dụng khi nói về việc đi đến một nơi chưa xác định hoặc đi đến một nơi xa hơn.

– Đây là động từ chỉ hành động đi đến nơi nào đó, nhưng được sử dụng khi nói về việc đến nơi mà người nói đang ở.
Ví dụ – We arrived at the party at 8 PM. 

(Chúng tôi đã đến tiệc lúc 8 giờ tối.)

– The flight arrived on time. 

(Chuyến bay đã đến đúng giờ.)

– I am going to the park. (Tôi sắp đi đến công viên.)

– She went to Europe for a vacation. 

(Cô ấy đã đi đến châu Âu để nghỉ mát.)

– Can you come to my house for dinner tonight? (Bạn có thể đến nhà tôi ăn tối tối nay không?)

– My parents are coming to visit me next month.
(Bố mẹ tôi sẽ đến thăm tôi vào tháng tới.)

Tóm lại, để chọn đúng động từ khi nói về việc di chuyển đến một nơi nào đó, bạn cần xác định rõ mục đích của việc di chuyển đó và ngữ cảnh cụ thể của tình huống.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tự tin hơn với các bài tập về giới từ nhé!

Xem Thêm:

Bài viết liên quan