Describe an impressive work of art you saw – Speaking part 2

Bạn có yêu thích bức hoạ nào không? Cùng IELTSITY đi tìm câu trả lời band 8+ cho đề speaking chủ đề Painting nhé!

Describe an impressive work of art you saw

Topic: Describe an impressive work of art (such as a painting) you saw

CUE CARD: You should say:

 • Where did you first see the artist
 • What the painting is about
 • Who the painter is
 • And explain why do you enjoy it?

Câu trả lời mẫu:

One of my favorite artworks is Vincent Van Gogh’s “Starry Night.” I can’t recall the first time I saw it. I suppose that’s because the painting was so popular that I can see it anywhere online nowadays so I don’t find the encounter so special. However, the meaning of the painting has left an indelible mark on my mind

This masterpiece, created in 1889, encapsulates the essence of the artist’s unique style and emotional depth. In the painting, Van Gogh used vivid colors and bold, swirling brushstrokes to portray a tranquil village beneath a tumultuous, star-filled sky. I think the most memorable thing in that painting to me was the swirling patterns in the sky, which I had read somewhere that it conveyed a sense of movement and turbulence, contrasting with the peacefulness of the village. The juxtaposition of these elements seems to reflect the artist’s inner turmoil and longing for tranquility, an expression of his mental state. This, I find especially relatable because I’m also someone who’s struggling with mental health and I suppose a lot of people also do, so that could be a part of the reason why the painting is so embraced by the youth nowadays.

Overall, I think “Starry Night” by Vincent van Gogh is a masterpiece that transcends time, captivating the imagination and emotions of art enthusiasts with its vivid colors, swirling patterns, and profound emotional depth.

Bản dịch: 

Một trong những tác phẩm nghệ thuật yêu thích của tôi là “Starry Night” của Vincent Van Gogh. Tôi không thể nhớ lại lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tôi cho rằng đó là vì bức tranh quá nổi tiếng nên ngày nay tôi có thể thấy nó ở bất cứ đâu trên mạng nên tôi không thấy cuộc gặp gỡ này quá đặc biệt. Tuy nhiên, ý nghĩa của bức tranh đã để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí tôi

Kiệt tác này, được tạo ra vào năm 1889, gói gọn tinh hoa trong phong cách độc đáo và chiều sâu cảm xúc của người nghệ sĩ. Trong bức tranh, Van Gogh đã sử dụng những màu sắc sống động và những nét vẽ xoáy, táo bạo để khắc họa một ngôi làng yên tĩnh dưới bầu trời đầy sao hỗn loạn. Tôi nghĩ điều đáng nhớ nhất trong bức tranh đó là những hình vẽ xoáy tròn trên bầu trời mà tôi đã đọc ở đâu đó rằng nó mang lại cảm giác chuyển động và hỗn loạn, tương phản với sự yên bình của làng quê.

Sự đặt cạnh nhau của những yếu tố này dường như phản ánh sự xáo trộn nội tâm và khao khát sự yên tĩnh của người nghệ sĩ, một biểu hiện trạng thái tinh thần của anh ta. Điều này, tôi thấy đặc biệt dễ hiểu vì tôi cũng là người đang phải vật lộn với sức khỏe tâm thần và tôi cho rằng rất nhiều người cũng vậy, vì vậy đó có thể là một phần lý do khiến bức tranh ngày nay được giới trẻ đón nhận nhiều đến vậy.

Nhìn chung, tôi nghĩ “Starry Night” của Vincent Van Gogh là một kiệt tác vượt thời gian, quyến rũ trí tưởng tượng và cảm xúc của người đam mê nghệ thuật bằng màu sắc sống động, hoa văn xoáy tròn và chiều sâu cảm xúc sâu sắc.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • marketing (v) nhớ lại
 • indelible (adj) khó phai, không thể gột rửa, làm phai mờ (=permanent)
 • encapsulate (v) gói gọn, bao quát
 • essence (n) tinh chất, cốt lõi
 • emotional depth (n) chiều sâu về cảm xúc
 • vivid (adj) sống động, sặc sỡ
 • brushstrokes (n) nét bút lông
 • portray (v) khắc hoạ (chân dung, người)
 • tranquil (adj) bình yên
 • tumultuous (adj) hỗn độn
 • swirling pattern (n) hoạ tiết xoáy
 • turbulence (n) sự hỗn loạn

 

 • juxtaposition (n) sự đặt cạnh nhau
 • turmoil (n) sự xáo trộn
 • long for (v) khát khao, mong muốn
 • struggle with (v) chật vật với, vật lộn với
 • embrace (v) ôm, đón nhận
 • transcend (v) vượt qua
 • profound (adj) sâu sắc

 

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để chúng mình có thêm động lực làm các bài viết chất lượng cho các bạn nhé!

Xem các bài viết tương tự của chúng mình:

Bài viết liên quan