Describe an item on which you spent more than expected – Speaking part 2

Bạn hãy cùng IELTSITY xử lí đề này với các từ vựng band 8+ nhé: “Mô tả một item bạn đã tiêu nhiều tiền hơn dự kiến”

Describe an item on which you spent more than expected

Topic: Describe an item on which you spent more than expected

CUE CARD: You should say:

 • What it is
 • How much you spent on it
 • Why you bought it
 • Explain why you think you spent more than expected

Câu trả lời mẫu:

I’m the kind of person who plans a budget for anything, and it is financially responsible. But that was not the case when my friends and I went on a trip to Thailand during the summer holiday a few years ago. I remember we were hanging out at a local club in Pattaya. I was tipsy and these dancers were pole dancing in front of us, and they were outstanding.

Normally, guests would throw money notes on the stage to tip the dancers after each performance, and I got so carried away that after using up my 1000-baht budget just for tipping, I even borrowed some more from my friends until we ran out of cash. What happened actually made me feel a bit regretful, and to be frank, I was disappointed for breaking the very limit that I set for myself. But I also reckon this situation taught me a lesson, which is to anticipate any cost that may incur when you spend money so that you don’t exceed your budget.

Bản dịch: 

Tôi là kiểu người lập kế hoạch ngân sách cho bất cứ việc gì và chịu trách nhiệm về mặt tài chính. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra khi tôi và bạn bè đi du lịch Thái Lan trong kỳ nghỉ hè cách đây vài năm. Tôi nhớ chúng tôi đã đi chơi ở một câu lạc bộ địa phương ở Pattaya. Tôi đang say và những vũ công này đang múa cột trước mặt chúng tôi, và họ thật xuất sắc.

Thông thường, khách sẽ ném những tờ tiền lên sân khấu để boa cho các vũ công sau mỗi buổi biểu diễn, và tôi đã quá phấn khích đến nỗi sau khi sử dụng hết số tiền 1000 baht của mình chỉ để boa, tôi thậm chí còn mượn thêm một ít từ bạn bè cho đến khi hết tiền mặt. Những gì đã xảy ra thực sự khiến tôi cảm thấy hơi hối hận, và thành thật mà nói, tôi thất vọng vì đã phá vỡ chính giới hạn mà tôi đặt ra cho bản thân. Nhưng tôi cũng cho rằng tình huống này đã dạy cho tôi một bài học, đó là hãy lường trước mọi chi phí có thể phát sinh khi tiêu tiền để không vượt quá ngân sách của mình.

Các cụm từ được sử dụng trong đoạn:

 • pole dancing (n) múa cột
 • outstanding (adj) xuất sắc
 • tip (v) boa (n) tiền boa
 • use up (v) dùng hết
 • cash (n) tiền mặt
 • regretful (adj) hối hận
 • reckon (v) cho rằng (=believe, think)
 • anticipate (v) lường trước, tính trước
 • incur (v) phát sinh, xảy ra

 

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để chúng mình có thêm động lực làm các bài viết chất lượng cho các bạn nhé!

Xem các bài viết tương tự của chúng mình:

Bài viết liên quan