Topic Family Business – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có biết kiểu kinh doanh gia đình nào phổ biến ở Việt Nam không? Cùng chúng mình trả lời câu hỏi này với từ vựng band 8+ nhé!

Topic family business

 

1. Why do some people want to do family business?

Well, off the top of my head, I can think of two main reasons why that happens. First of all, when you start a business, you usually want to have a partner whom you can rely on and trust them 100% and family members are people who we have known our entire life so our requirements are naturally met, we don’t have to worry about them backstabbing us as much when we work with strangers.

The second reason is that in a business, especially in successful ones, there is usually sensitive and important information that the owner doesn’t want outsiders to know since once the secret is out, others can also go and establish their own business. Therefore, the business owner usually wants to keep these information inside the family circle and make it as confidential as much as possible so that later on, the business may even be passed down to future generations rather than letting outsiders inside the family business. So yeah, I think that’s two reasons why people would want to start a family business.

Bản dịch:

Chà, tôi có thể nghĩ ra hai lý do chính khiến điều đó xảy ra. Trước hết, khi khởi nghiệp, bạn thường muốn có một đối tác mà bạn có thể dựa vào và tin tưởng họ 100% và những người trong gia đình là những người chúng ta đã quen biết cả đời nên những yêu cầu của chúng ta được đáp ứng một cách tự nhiên, chúng ta không phải lo lắng về việc họ sẽ đâm sau lưng chúng ta nhiều khi chúng ta làm việc với người lạ.
Nguyên nhân thứ hai là trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp thành công, thường có những thông tin nhạy cảm và quan trọng mà người chủ không muốn người ngoài biết vì một khi bí mật bị lộ ra, những người khác cũng có thể đi thành lập doanh nghiệp riêng. Vì vậy, chủ doanh nghiệp thường muốn giữ những thông tin này trong phạm vi gia đình và giữ bí mật nhất có thể để sau này, công việc kinh doanh thậm chí có thể được truyền lại cho thế hệ tương lai thay vì để người ngoài vào trong công việc kinh doanh của gia đình. Vì vậy, tôi nghĩ đó là hai lý do khiến mọi người muốn bắt đầu công việc kinh doanh của gia đình.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • off the top of my head (cụm) ngay lập tức, ngay bây giờ thì…
  • backstab (v) đâm sau lưng
  • outsider (n) người ngoài
  • confidential (adj) bí mật

 

2. What kinds of family business are common in VietNam? 

In Vietnam, you’ll find a bit of everything in family businesses—mom-and-pop shops, traditional handicrafts, and even tech startups. A huge number of family businesses span retail, manufacturing, hospitality, and services. Whether it’s a cozy restaurant or a silk-weaving business, these ventures, rooted in tradition or riding the tech wave, can all contribute to Vietnam’s diverse and vibrant economy.

Bản dịch:

Ở Việt Nam, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ trong các doanh nghiệp gia đình—cửa hàng nhỏ lẻ, đồ thủ công truyền thống và thậm chí cả các công ty khởi nghiệp về công nghệ. Một số lượng lớn các gia đình cũng tham gia vào lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, khách sạn và dịch vụ. Cho dù đó là một nhà hàng ấm cúng hay một cơ sở kinh doanh dệt lụa, những hoạt động kinh doanh này, bắt nguồn từ truyền thống hay thúc đẩy làn sóng công nghệ, đều có thể đóng góp cho nền kinh tế đa dạng và sôi động của Việt Nam.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • tech(nology) startup (n) công ty khởi nghiệp về công nghệ
  • span (v) trải dài
  • retail (n) lĩnh vực bán lẻ
  • hospitality (n) lĩnh vực khách sạn
  • silk-weaving (n) dệt lụa
  • venture (n) (đếm được) dự án, công việc kinh doanh

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic CINEMA đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan