Cụm Danh Từ Là Gì Và Cách Sử Dụng Chúng Trong Tiếng Anh?

Cụm danh từ là gì?

1. Cụm danh từ (noun phrase) là một nhóm từ bao gồm một danh từ chính (main noun) và các từ bổ sung (modifiers) đi kèm để mô tả bổ sung thông tin cho danh từ đó. 

2. Công thức của cụm danh từ: Cụm danh từ gồm 3 bộ phận chính:

Bổ ngữ đứng trước – Danh từ chính – Bổ ngữ đứng sau

2.1 Bổ ngữ đứng trước (pre-modifier) thường bao gồm: 

      2.1.1 Tính từ (adjective): beautiful, ugly, handsome,…. Lưu ý: Các tính từ được sắp xếp theo quy tắc  OSASCOMP

  • Opinion -> Size -> Age -> Shape -> Color -> Origin -> Material -> Purpose
  • Opinion: Quan điểm: pretty, ugly, terrible, … 
  • Size: Kích thước: long, short, large, …
  • Age: Tuổi: Young, old, new, 
  • Shape: Hình dạng: triangle,rectangle, square, … 
  • Color: Màu sắc: yellow, blue, … 
  • Origin: Nguồn gốc: Brazilian, American, Vietnamese, … 
  • Material: Vật liệu: iron, glass, plastic, … 
  • Purpose: Mục đích: washing machine, … 

Ví dụ tổng quát: a pretty blue new American iron bird: Một con chim sắt từ Hoa Kỳ, đẹp, mới, màu xanh dương.

Ví dụ: 

                2.1.2 Danh từ có tính chất tính từ: VD: a coffee cup (coffee là danh từ nhưng nó có tính chất tính từ).

                2.1.3 Giới từ có tính chất tính từ: VD the girl on the balcony (on là giới từ có tính chất tính từ).

                2.1.4 Từ chỉ số lượng: a, an, the,…

Xem thêm tại: Danh từ đếm được và không đếm được

 

2.2 Danh từ chính (main noun): Danh từ chính có thể là danh từ số ít, số nhiều, trừu tượng, cụ thể, đếm được hoặc danh từ không đếm được.

2.3 Bổ ngữ đứng sau (post modifier): Bổ ngữ đứng sau có thể là một một mệnh đề, một cụm phân từ, một cụm giới từ. Ví dụ:

                2.3.1 Giới từ cùng danh từ: the book on the shelf.

                2.3.2 Mệnh đề: The man who lives next door is a doctor. 

                2.3.3 Quá khứ phân từ: The car parked outside is red.

 

Những lợi ích khi sử dụng cụm danh từ:

Cụm danh từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh và có nhiều lợi ích khi sử dụng chúng. Dưới đây là một số lợi ích của cụm danh từ:

1. Tăng tính chính xác:

Cụm danh từ giúp mô tả một đối tượng hoặc một khái niệm một cách chính xác hơn. Thay vì chỉ sử dụng một từ đơn lẻ cụm danh từ cho các bạn sử dụng nhiều từ để mô tả một đối tượng hoặc một khái niệm một cách chi tiết hơn.

          Ví dụ: The results of the study (Kết quả nghiên cứu): Cụm danh từ này giúp xác định rõ ràng về những kết quả được đề cập trong nghiên cứu.

                     The benefits of exercise (Lợi ích của việc tập thể dục): Cụm danh từ giúp chỉ ra những lợi ích cụ thể của việc tập thể dục.

2. Tăng tính linh hoạt:

Cụm danh từ cho phép bạn thay đổi vị trí của các từ bên trong cụm để thay đổi ý nghĩa của câu. Điều này giúp bạn có thể sử dụng cùng một cụm danh từ trong nhiều câu khác nhau mà không cần phải thay đổi từng từ trong cụm.

          Ví dụ: Để tránh việc lặp lại từ ngữ, chúng ta có thể thay thế “The dog” bằng cụm danh từ “The playful golden retriever: Con chó vàng nghịch ngợm”

3. Tăng tính đa dạng:

Cụm danh từ cho phép bạn sử dụng nhiều loại từ khác nhau để mô tả một đối tượng hoặc một khái niệm. Bằng cách sử dụng các từ khác nhau để mô tả cùng một đối tượng hoặc khái niệm.

Ví dụ: A variety of fruits and vegetables: Một loạt các loại trái cây và rau củ.

          A range of different opinions: Một loạt các ý kiến khác nhau.

4. Tăng tính mạnh mẽ:

Cụm danh từ có thể giúp bạn tạo ra các câu câu có tính thuyết phục cao hơn. Bằng cách sử dụng các từ mạnh mẽ và chính xác để mô tả một khái niệm, bạn có thể thuyết phục người đọc hoặc người nghe tin vào ý của bạn.

          Ví dụ: The power of people: Cụm danh từ này thể hiện sức mạnh của những người dân khi họ đoàn kết và hành động cùng nhau.

5. Tăng tính sáng tạo:

Cụm danh từ cho phép bạn sáng tạo và tạo ra các câu văn độc đáo và thú vị hơn. 

          Ví dụ: Time thief (Kẻ cắp thời gian): Một cụm danh từ mô tả những người hay những việc làm mất thời gian mà không đem lại bất kỳ giá trị gì.

                     Thought leader (Nhà lãnh đạo tư duy): Một cụm danh từ mô tả những người có ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của người khác trong cộng đồng của họ.

 

Phân loại các cụm danh từ!

Có rất nhiều cách để phân loại cụm danh từ, các cụm danh từ trong tiếng Anh có thể được phân loại dựa trên cách thức tạo thành, ý nghĩa và chức năng của chúng. Dưới đây là một số phân loại phố biển của các cụm danh từ:

 • Cụm danh từ làm chủ ngữ: The man cutting tree is my grandfather.
 • Cụm danh từ làm tân ngữ: I can remember most of the 40 students’ names in just one hour.
 • Cụm danh từ làm trạng ngữ: I want our anniversary to be held in a beautifully decorated dining room

Cụm danh từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Khi sử dụng cần cụm danh từ bạn có thể mô tả một người một vật bởi điểm hoặc một sự việc một cách chi tiết và rõ ràng hơn. 

Bài viết liên quan