Phương pháp

Topic Musical Instrument – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn hay nghe loại nhạc cụ nào? Hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi...

TOPIC: ROUTINE – Câu trả lời mẫu SPEAKING BAND 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi trong chủ đề...

Topic: CLOTHES – Câu trả lời mẫu SPEAKING band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi trong chủ đề...

TOPIC: PLACES – Câu trả lời mẫu SPEAKING band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi trong chủ đề...

TOPIC: SOCIAL MEDIA – Câu trả lời mẫu SPEAKING BAND 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi của chủ đề...

TOPIC: WRITING – Câu trả lời mẫu SPEAKING BAND 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi trong chủ đề...

TOPIC: MORNING TIME – Câu trả lời mẫu SPEAKING band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi trong chủ đề...

Topic ANIMALS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có ủng hộ thí nghiệm trên động vật không? IELTSITY sẽ trả lời câu...

Topic MUSIC – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Mọi người có thay đổi gu âm nhạc theo thời gian không? Cùng chúng mình...

Topic HISTORY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có nghĩ mọi người nên biết về lịch sử không? Hãy cùng chúng mình...