Topic Interesting Activities – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn đã tham gia vào hoạt động thú vị nào gần đây? Cùng IELTSITY trả lời câu hỏi này với từ vựng band 8 ngay nào!

Topic Interesting activities

1. Have you joined in any interesting activities recently?

Recently, due to my heavy workload, I haven’t had the chance to explore any new activities. Nevertheless, I’ve been committed to maintaining my jogging routine. Every few days, I spare some time to jog for about half an hour or more in the serene paddy fields nearby. Surrounded by lush greenery and breathing in the fresh air, I find solace and renewal, which helps clear my mind. This routine not only contributes to my physical well-being but also serves as a source of tranquility amidst my busy schedule.

Bản dịch:

Gần đây, do khối lượng công việc quá nặng nên tôi chưa có cơ hội khám phá hoạt động mới nào. Tuy nhiên, tôi đã cam kết duy trì thói quen chạy bộ của mình. Cứ vài ngày, tôi lại dành chút thời gian để chạy bộ khoảng nửa giờ hoặc hơn trên những cánh đồng lúa thanh bình gần đó. Được bao quanh bởi cây xanh tươi tốt và hít thở không khí trong lành, tôi tìm thấy niềm an ủi và sự đổi mới, điều này giúp đầu óc tôi tỉnh táo. Thói quen này không chỉ góp phần mang lại sức khỏe thể chất của tôi mà còn đóng vai trò là nguồn yên tĩnh quan trọng giữa lịch trình bận rộn của tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • commit to (v) cam kết, gắn kết
  • paddy field (n) cánh đồng lúa
  • lush (adj) tươi tốt
  • greenery (n) cây xanh (= plants)
  • tranquility (n) sự yên bình

2. Would you like to try climbing or diving?

While climbing and diving sound thrilling, I don’t feel inclined to try them at the moment. The physical demands of both activities, coupled with my current level of fitness, make them seem exhausting and potentially challenging. I may not have the strength required for these pursuits, however, I’m open to exploring other less physically demanding activities that still offer opportunities for adventure and enjoyment.

Bản dịch:

Mặc dù việc leo núi và lặn nghe có vẻ thú vị nhưng tôi không có ý định thử chúng vào lúc này. Yêu cầu về thể chất của cả hai hoạt động, cùng với mức độ thể lực hiện tại của tôi, khiến chúng có vẻ mệt mỏi và có khả năng mang tính thử thách. Tôi có thể không có đủ sức mạnh cần thiết để theo đuổi những mục tiêu này, tuy nhiên, tôi sẵn sàng khám phá những hoạt động khác ít đòi hỏi thể chất hơn mà vẫn mang lại cơ hội phiêu lưu và tận hưởng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • incline to V (v) thiên về làm gì, có ý định làm gì
  • thrilling (adj) tạo cảm giác ly kì, phấn khích
  • couple with (cụm) đi kèm với
  • pursuit (n) hoạt động, sự theo đuổi

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic INTERESTING ACTIVITIES đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan